ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine) ราคา 500 บาท / เข็ม

พิเศษ 1,300 บาท / คอร์ส (3 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine) ราคา 1,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 2,700 บาท / คอร์ส (2 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV 13)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV 13) ราคา 4,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 3,900 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ราคา 2,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 6,500 บาท / คอร์ส (3 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ราคา 850 บาท / เข็ม

พิเศษ 700 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PPSV 23)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PPSV 33) ราคา 2,700 บาท / เข็ม

พิเศษ 1,900 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็กหญิง อายุ 9-14 ปี)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) สำหรับเด็กหญิง อายุ 9-14 ปี ราคา 2,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 4,350 บาท / คอร์ส (2 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine) ราคา 500 บาท / เข็ม

พิเศษ 1,300 บาท / คอร์ส (3 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine) ราคา 1,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 2,700 บาท / คอร์ส (2 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ราคา 850 บาท / เข็ม

พิเศษ 700 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV 13)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PCV 13) ราคา 4,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 3,900 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PPSV 23)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (PPSV 33) ราคา 2,700 บาท / เข็ม

พิเศษ 1,900 บาท / เข็ม

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เด็กหญิง อายุ 9-14 ปี)

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) สำหรับเด็กหญิง อายุ 9-14 ปี ราคา 2,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 4,350 บาท / คอร์ส (2 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ราคา 2,500 บาท / เข็ม

พิเศษ 6,500 บาท / คอร์ส (3 เข็ม)

“ฟรีค่าบริการทางการแพทย์”

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

หากท่านต้องการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจหาโรคทั่วไป ที่ WE..BEING by RIA เรามีบริการ ตรวจสุขภาพประจำปี กว่า 12 ชุดโปรแกรม เช่น ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น รวมทั้งอธิบายผลการตรวจให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค

ที่ WE..BEING เรายังมี บริการตรวจสุขภาพเฉพาะโรค กว่า 20 โปรแกรม เช่น ตรวจเบาหวาน, ตรวจไขมัน, ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์, ตรวจสุขภาพตับครบชุด, ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก, ตรวจหาสารก่อมะเร็ง เป็นต้น และอธิบายผลการตรวจและให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค

บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ เป็นบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการพิเศษขั้นสูง สามารถตรวจหาโรคที่มีความซับซ้อน ตรวจระดับลึกถึงยีน และ DNA สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงโรค เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก ตรวจโรคแพ้กลูเตน ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย/เชื้อรา ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมน ตรวจความผิดปกติของยีน ตรวจสารสื่อประสาท….

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

10 + 13 =