โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ที่ WE..BEING by RIA นอกจากบริการตรวจเลือดต่างๆแล้ว เรายังมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพให้เลือกมากมาย เช่น ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น และอธิบายผลการตรวจให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี กว่า 10 โปรแกรม


โปรแกรม เบสิค เฮลธ์

฿2,490
 • (ราคาปกติ 4,050 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN, GFR

 • • ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test

 •     – AST

 •     – ALT

 •     – ALK

 •     – Total bilirubin

 •     – Direct bilirubin

 •     – Total protein

 •     – Albumin

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam

โปรแกรม ซิลเวอร์ โปรไฟล์ (หญิง)

฿6,600
 • (ราคาปกติ 8,640 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN, GFR

 • • ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test

 •     – AST

 •     – ALT

 •     – ALK

 •     – Total bilirubin

 •     – Direct bilirubin

 •     – Total protein

 •     – Albumin

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3

 • • ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT

 • • ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor

 • • ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


โปรแกรม แพลตตินั่ม (หญิง)

฿8,400
 • (ราคาปกติ 10,790 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN, GFR

 • • ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test

 •     – AST

 •     – ALT

 •     – ALK

 •     – Total bilirubin

 •     – Direct bilirubin

 •     – Total protein

 •     – Albumin

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3

 • • ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT

 • • ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor

 • • ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 • • เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest-X-ray

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


โปรแกรม ไดมอนด์ พลัส (หญิง)

฿9,100
 • (ราคาปกติ 12,080 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN, GFR

 • • ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test

 •     – AST

 •     – ALT

 •     – ALK

 •     – Total bilirubin

 •     – Direct bilirubin

 •     – Total protein

 •     – Albumin

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3

 • • ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total

 • • ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT

 • • ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor

 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 • • เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest-X-ray

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


โปรแกรม บลู ไดมอนด์ (หญิง)

฿11,100
 • (ราคาปกติ 14,630 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN, GFR

 • • ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test

 •     – AST

 •     – ALT

 •     – ALK

 •     – Total bilirubin

 •     – Direct bilirubin

 •     – Total protein

 •     – Albumin

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3

 • • ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total

 • • ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT

 • • ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor

 • • ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Function test

 • • สมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican

 • • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 • • เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest-X-ray

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน กว่า 10 โปรแกรม

ที่ WE..BEING by RIA นอกจากบริการตรวจเลือดต่างๆแล้ว เรายังมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพให้เลือกมากมาย เช่น ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น รวมทั้งอธิบายผลการตรวจให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (10 โปรแกรม)

โปรแกรม

สแตนดาร์ด
โปรแกรม

เบสิค เฮลธ์
โปรแกรม

ซิลเวอร์ โปรไฟล์ (ชาย)
โปรแกรม

ซิลเวอร์ โปรไฟล์ (หญิง)
ราคาพิเศษ

1,350

บาท

2,490

บาท

5,800

บาท

6,600

บาท
ปกติ 1,660 บาท ปกติ 4,050 บาท ปกติ 7,640 บาท ปกติ 8,640 บาท
• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
• ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C
• ตรวจการทำงานของไต BUN , GFR
• ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid
• ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile
>> ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol
>> ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride
>> ไขมันดี HDL Cholesterol
>> ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol
• ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test
>> AST
>> ALT
>> ALK
>> Total bilirubin
>> Direct bilirubin
>> Total protein
>> Albumin

(ยกเว้น การตรวจ
Total bilirubin, Direct bilirubin, Total protein และ Albumin)
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
• ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT
• ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor
• ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP
• ตรวจมวลกระดูก Bone density
• ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam

โปรแกรม

แพลตตินั่ม (ชาย)
โปรแกรม

แพลตตินั่ม (หญิง)
โปรแกรม

ไดมอนด์ พลัส (ชาย)
โปรแกรม

ไดมอนด์ พลัส (หญิง)
ราคาพิเศษ

7,600

บาท

8,400

บาท

8,600

บาท

9,100

บาท
ปกติ 9,790 บาท ปกติ 10,790 บาท ปกติ 11,430 บาท ปกติ 12,080 บาท
• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
• ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C
• ตรวจการทำงานของไต BUN , GFR
• ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid
• ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile
>> ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol
>> ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride
>> ไขมันดี HDL Cholesterol
>> ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol
• ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test
>> AST
>> ALT
>> ALK
>> Total bilirubin
>> Direct bilirubin
>> Total protein
>> Albumin
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
• ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
• ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total
• ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT
• ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
• เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest-X-ray
• ตรวจมวลกระดูก Bone density
• ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam

โปรแกรม

บลู ไดมอนด์ (ชาย)
โปรแกรม

บลู ไดมอนด์ (หญิง)
ราคาพิเศษ

10,700

บาท

11,100

บาท
ปกติ 14,030 บาท ปกติ 14,630 บาท
• ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
• ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C
• ตรวจการทำงานของไต BUN , GFR
• ตรวจระดับกรดยูริก Uric Acid
• ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile
>> ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol
>> ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride
>> ไขมันดี HDL Cholesterol
>> ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol
• ตรวจการทำงานของตับครบชุด Liver Function test
>> AST
>> ALT
>> ALK
>> Total bilirubin
>> Direct bilirubin
>> Total protein
>> Albumin
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
• ตรวจระดับการอักเสบในร่างกาย hs-CRP
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
• ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total
• ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total
• ตรวจการทำงานของตับอ่อน Gamma GT
• ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ Rheumatoid Factor
• ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Function test
• สมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร Urine Indican
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
• เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest-X-ray
• ตรวจมวลกระดูก Bone density
• ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition
• ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam
* หมายเหตุ : ทุกโปรแกรม ต้องงดน้ำและงดอาหาร ก่อนการตรวจ 10-12 ชั่วโมง
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
ที่ WE..BEING เรายังมี บริการตรวจสุขภาพเฉพาะโรค กว่า 20 โปรแกรม เช่น ตรวจเบาหวาน, ตรวจไขมัน, ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์, ตรวจสุขภาพตับครบชุด, ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก, ตรวจหาสารก่อมะเร็ง เป็นต้น และอธิบายผลการตรวจและให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค
บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ เป็นบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการพิเศษขั้นสูง สามารถตรวจหาโรคที่มีความซับซ้อน ตรวจระดับลึกถึงยีน และ DNA สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงโรค เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก ตรวจโรคแพ้กลูเตน ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย/เชื้อรา ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมน ตรวจความผิดปกติของยีน ตรวจสารสื่อประสาท….

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค กว่า 5 โปรแกรม เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

14 + 5 =