ตรวจสุขภาพ : โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค กว่า 14 โปรแกรม และบริการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง

นอกจากโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานแล้ว ที่ WE..BEING by RIA เรายังมีบริการตรวจสุขภาพเฉพาะโรค ให้เลือกมากมาย เช่น ตรวจเบาหวาน, ตรวจไขมัน, ตรวจหลอดเลือด, ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์, ตรวจสุขภาพตับครบชุด, ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก, ตรวจหาสารก่อมะเร็ง เป็นต้น และอธิบายผลการตรวจและให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค (14 โปรแกรม)

 • โปรแกรมควบคุมเบาหวาน
 • 420

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 510 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • โปรแกรมควบคุมไขมัน
 • 590

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 730 บาท)

 • • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 • • ตรวจระดับไขมันดี HDL-Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL-Cholesterol

 • โปรแกรมรักษ์หลอดเลือด
 • 690

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 850 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 • • ตรวจระดับไขมันดี HDL-Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL-Cholesterol

 • โปรแกรมควบคุมเบาหวาน และไขมัน
 • 990

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 1,230 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 • • ตรวจระดับไขมันดี HDL-Cholesterol

 • • ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL-Cholesterol


 • โปรแกรม DM Follow Up (ตรวจติดตามโรคเบาหวาน)
 • 1,450

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 1,780 บาท)

 • • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS

 • • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C

 • • ตรวจการทำงานของไต BUN , GFR

 • • ตรวจระดับไขมันในเลือด Lipid Profile

 •     – ไขมันในเส้นเลือด Total Cholesterol

 •     – ไขมันหลอดเลือดหัวใจ Triglyceride

 •     – ไขมันดี HDL Cholesterol

 •     – ไขมันไม่ดี LDL Cholesterol

 • • ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ Microalbumin

 • โปรแกรมตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์
 • 1,550

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 1,950 บาท)

 • • T3

 • • T4

 • • Free T4

 • • TSH

 • • Free T3

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองหาสารก่อมะเร็ง (ชาย)
 • 2,500

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 3,100 บาท)

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองหาสารก่อมะเร็ง (หญิง)
 • 3,300

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 4,100 บาท)

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร CA 19-9

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 12-5

 • • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3


 • โปรแกรมก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร (ชาย)
 • 3,300

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 4,840 บาท)

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจหาหมู่เลือด ABO และ Rh

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL

 • • ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์) Anti HIV

 • • ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total

 • • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (alpha1) alpha I thalassemia screening

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam

 • โปรแกรมก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร (หญิง)
 • 5,500

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 7,240 บาท)

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจหาหมู่เลือด ABO และ Rh

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจหาโรคซิฟิลิส VDRL

 • • ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์) Anti HIV

 • • ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing

 • • ตรวจหาภูมิต้านทานเชื้อหัดเยอรมัน Rubella IgG

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total

 • • ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH

 • • ตรวจระดับธาตุเหล็กที่จับอยู่กับโปรตีนทรานเฟอริน Transferrine saturation

 • • ตรวจระดับธาตุเหล็กสะสม Ferritin

 • • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (alpha1) alpha I thalassemia screening

 • • ตรวจมวลกระดูก Bone density

 • • ตรวจส่วนประกอบสารน้ำในร่างกาย Body composition

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


 • โปรแกรมตรวจหาเชื้อและภูมิ ไวรัสตับอักเสบ
 • 1,600

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 2,000 บาท)

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV Total

 • โปรแกรมสำหรับเด็ก
 • 2,100

 • บาท / โปรแกรม

 • (ราคาปกติ 2,740 บาท)

 • • ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag

 • • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs

 • • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti HAV Total

 • • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ UA

 • • ตรวจหาหมู่เลือด ABO และ Rh

 • • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical exam


ตรวจสุขภาพเฉพาะทาง

 • อัลตร้าซาวด์ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
 • 1,800

 • บาท

 • อัลตร้าซาวด์ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
 • 1,800

 • บาท

 • อัลตร้าซาวด์ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
 • 2,200

 • บาท

 • (ราคาปกติ 3,600 บาท)

 • ตรวจสุขภาพตับด้วยวิธี Fibro Scan
 • 2,900

 • บาท

 • ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Urine Indican Test)
 • 900

 • บาท

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep
 • 1,200

 • บาท

 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการหาเชื้อ HPV
 • 2,100

 • บาท


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
หากท่านต้องการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจหาโรคทั่วไป ที่ WE..BEING by RIA เรามีบริการ ตรวจสุขภาพประจำปี กว่า 12 ชุดโปรแกรม เช่น ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น รวมทั้งอธิบายผลการตรวจให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค
บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ เป็นบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการพิเศษขั้นสูง สามารถตรวจหาโรคที่มีความซับซ้อน ตรวจระดับลึกถึงยีน และ DNA สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงโรค เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก ตรวจโรคแพ้กลูเตน ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย/เชื้อรา ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมน ตรวจความผิดปกติของยีน ตรวจสารสื่อประสาท….

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค กว่า 5 โปรแกรม เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

3 + 5 =