ไขมันในเลือดสูง (คอเลสเตอรอลสูง) คืออะไร? ส่งผลอะไรบ้าง?

ไขมันในเลือดสูง (คอเลสเตอรอลสูง) สภาวะที่มีค่าระดับไขมันในเลือด สูงกว่าค่ามาตรฐาน

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือ ไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้น พบในทุกๆเซลล์ของร่างกาย หากมีปริมาณสูงเกินไปจะนำไปสู่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเลือดสมอง เป็นต้น เนื่องจากภาวะไขมันในเลือดสูงจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตามผนังหลอดเลือดจนที่สุดหลอดเลือดจะแคบทำให้ออกซิเจนมาเลี้ยงบริเวณต่างๆไม่พอ เช่น มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอจนทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ซึ่งมีอาการเด่น คือ อาการเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น

ชนิดของคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
  • HDL เป็น คอเลสเตอรอลที่ดี ช่วยป้องกันการสะสมของโคเลสเตอรอลตามผนังหลอดเลือดได้
  • LDL เป็น คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี แต่พบมากที่สุดในร่างกาย LDL จะสะสมตามผนังหลอดเลือด
  • Triglyceride (TG) การมี LDL สูง ร่วมกับ TG สูง จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้
ไขมันในเลือดสูง, คอเลสเตอรอลสูง, อาหารขยะ, ไขมัน, อ้วน, หลอดเลือดตีบ, ไขมันเกาะเส้นเลือด, โรคหัวใจ
ภาพจำลองการสะสมไขมันในหลอดเลือด ของ โรคหลอดเลือดหัวใจ
ขอบคุณภาพจาก : flickr.com
อาการของภาวะไขมันในเลือดสูง

ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แต่อาจพบไขมันสะสมบริเวณตา และผิวหนังเป็นผื่นนูนเล็กๆ เป็นสีเหลือง  เรียกว่า Xanthoma และจะแสดงอาการในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนแล้ว เช่น อาการของโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

 

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง(อัมพฤกษ์, อัมพาต) และอาจส่งผลกับหลอดเลือดแดงได้ทั่วร่างกาย เช่น บริเวณขา เรียกว่าโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน

ไขมันในเลือดสูง, คอเลสเตอรอลสูง, อาหารขยะ, ไขมัน, อ้วน, หลอดเลือดตีบ, ไขมันเกาะเส้นเลือด, โรคหัวใจ
ขอบคุณภาพจาก : wikimedia.org
สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง

เกิดจากปัจจัยหลักๆ เช่น ทานอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, ไม่ออกกำลังกาย, การมีน้ำหนักเกินเกณฑ์, ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์, สูบบุหรี่, อายุที่เพิ่มขึ้น
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ พันธุกรรม(พบได้น้อย เป็นภาวะไขมันในเลือดสูงตามพันธุกรรม), เบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี, ภาวะไทรอยด์ต่ำ, ยา เช่น ยาคุมกำเนิด ยาขับปัสสาวะบางตัว(Thiazide)  เป็นต้น

ไขมันในเลือดสูง, คอเลสเตอรอลสูง, อาหารขยะ, ไขมัน, อ้วน
ขอบคุณภาพจาก : undark.org
การวินิจฉัยภาวะไขมันในเลือดสูง

สามารถวินิจฉัยได้จากการเจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าระดับไขมันในเลือดนั้นส่งผลต่อการวินิจฉัย และวิธีการรักษาซึ่งเกณฑ์ต่างๆนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางรักษาของแต่ละประเทศ

การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง
  • การดูแลตนเอง : ลดการกินอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัวสูง (มันสัตว์, เครื่องใน, ไข่แดง ของทอด เป็นต้น), ลดน้ำหนัก, ออกกำลังกาย(สามารถเพิ่มโคเลสเตอรอลดีได้ (HDL))
  • การรักษาด้วยยา : แพทย์จะเป็นผู้คำนวณความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง หากมีความเสี่ยงสูงจะพิจารณาให้การรักษาด้วยยา อย่างไรก็ตามต้องทำควบคู่กับการดูแลตนเองเสมอ

 

ดูรายละเอียด : โปรแกรมควบคุมไขมัน

แชร์บทความนี้