ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค

บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ เป็นบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการพิเศษขั้นสูง สามารถตรวจหาโรคที่มีความซับซ้อน ตรวจระดับลึกถึงยีน และ DNA สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงโรค เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก ตรวจโรคแพ้กลูเตน ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย/เชื้อรา ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมน ตรวจความผิดปกติของยีน ตรวจสารสื่อประสาท….

ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ

บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค กว่า 16 รายการ เป็นบริการตรวจทางห้องปฎิบัติการพิเศษขั้นสูง สามารถตรวจหาโรคที่มีความซับซ้อน ตรวจระดับลึกถึงยีน และ DNA สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงโรค เพื่อหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดโรค เช่น ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก ตรวจโรคแพ้กลูเตน ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย/เชื้อรา ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมน ตรวจความผิดปกติของยีน ตรวจสารสื่อประสาท….

ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค 16 รายการ


ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรค

 


ราคา (บาท)

 

• ตรวจสารเคมีจากแบคทีเรียและเชื้อราที่หลุดเข้าไปร่างกาย 20 microbial organic acid test (MOAT)
9,500
• ตรวจผลกระทบจากสารพิษโลหะหนัก และความเสี่ยงขาดวิตามิน Organic acid test
12,100
• ตรวจสารพิษจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่โลหะหนัก GPL – TOX (Toxic Organic Chemical Profile)
12,100
• ตรวจแพ้อาหารแฝง และเชื้อราในลำไส้ (ASIAN / WESTERN, เอเชีย / ยุโรป) IgG food allergy and candida (94)
11,500
• ตรวจโรคแพ้กลูเตน Celiac disease test (transglutaminase IgA)
8,200
• ตรวจโลหะหนักสะสม แร่ธาตุต่างๆในร่างกาย Metal hair test
9,500
• ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย เชื้อราในลำไส้, การย่อยดูดซึม, การอักเสบ Comprehensive stool analysis
17,050
• ตรวจสมดุลย์แบคทีเรีย เชื้อราในลำไส้ Microbiology test
11,000
• ตรวจฮอร์โมนเพศชาย Plus Comprehensive Plus Panel (E1, E2, E3, P, T, D, C)
11,990
• ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง Women’s Health & Breast Panel
11,990
• ตรวจฮอร์โมนเพศชาย Comprehensive Hormone Panel (E2, P, T, D, C)
10,800
• ตรวจสารสื่อประสาทและฮอร์โมน Neurohormone complete Panel
16,500
• ตรวจรายละเอียดกรดไขมัน Fatty acid erythrocyte
9,500
• ตรวจความผิดปกติของยีนในการเติมหมู่เมทิล DNA Methylation Pathway
22,200
• ตรวจความเสี่ยงขาดกรดอะมิโน Amino acid urine test 24 hr or random
13,750
• ตรวจความเป็นพิษของฮอร์โมนเพศหญิง 2 & 4 & 16 OHE1 metabolite
8,500
* หมายเหตุ : ทุกรายการส่งตรวจเฉพาะ วันจันทร์ – อังคาร เท่านั้น
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
หากท่านต้องการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจหาโรคทั่วไป ที่ WE..BEING by RIA เรามีบริการ ตรวจสุขภาพประจำปี กว่า 12 ชุดโปรแกรม เช่น ตรวจเลือด, เอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น รวมทั้งอธิบายผลการตรวจให้คำปรึกษา โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
ที่ WE..BEING เรายังมี บริการตรวจสุขภาพเฉพาะโรค กว่า 20 โปรแกรม เช่น ตรวจเบาหวาน, ตรวจไขมัน, ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์, ตรวจสุขภาพตับครบชุด, ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก, ตรวจหาสารก่อมะเร็ง เป็นต้น และอธิบายผลการตรวจและให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค กว่า 5 โปรแกรม เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

2 + 2 =