โปรโมชั่น

บัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์

VIP Member 1

VIP Member 2

Member Card

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ

โปรโมชั่นอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

ตรวจสุขภาพตับ (FibroScan)

ตรวจสุขภาพตับ และอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน และหาความเสี่ยงแพ้ภูมิ

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี/ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

โปรแกรมสุขภาพดีเพื่อคุณแม่และสุภาพสตรี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร

ตรวจแพ้อาหารแฝง และเชื้อรา 94 ชนิด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

4 + 3 =