โปรโมชั่น

บัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ

โปรโมชั่นอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

ตรวจสุขภาพตับและอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบบี

ตรวจหาการติดเชื้อไข้เลือดออก

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร

ตรวจสุขภาพ หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

2 + 7 =